IoT edge computing in Azure

Oppgaven går i hovedsak ut på å sette opp en IoT basert løsning i Microsoft Azure. Løsningen skal bestå av en komplett pipeline hele veien fra sensorer knyttet opp mot en edge node i form av en linux maskin og videre til dataene er lagret og prossessert i cloud. Et viktig design-kriterie for løsningen vil være å benytte så mange "of the shelf" Azure komponenter som mulig. Konfigurering og deployment av løsningen skal automatiseres slik at vi får en effektiv deployment-pipeline. Når løsningen er satt opp skal det gjøres kapasitetsmålinger med hensyn på hvor mye sensordata pr. tid som går gjennom løsningen. Det skal også gjøres en ende-til-ende cybersecurity vurdering av løsningen.

Om gruppen

Fredrik Frostad
Dataingeniør

s325853@oslomet.no

Fredrik(35) er dataingeniørstudent ved OsloMet og har tidligere arbeidet som prosjektleder og lydtekniker hos Bright Norway AS. Fra denne stillingen har Fredrik bred erfaring med prosjektering og gjennomføring av større prosjekter innen konserter, corporate-events og TV-produksjon. Fredrik har hatt sommerjobb som backend java utvikler hos Oslo Market Solutions , og jobber i dag deltid i samme bedrift. Fredrik starter som konsulent hos Solidsquare AS høsten 2020.

Ole-Martin Heggen
Dataingeniør

s325905@oslomet.no

Ole-Martin(25) er dataingeniørstudent ved OsloMet og har tidligere utdanning som befal og dataelektroniker lærling i cyberforsvaret. Ole-Martin jobber i dag deltid hos Computas på avdeling for IT og analyse hvor han også har hatt sommerjobb. Stillingen hans innebærer systemadministrasjon, bruker supportering og Active Directory og Google Cloud Platform administrator. Han vil starte som konsulent for Sopera Steria høsten 2020. Ole-Martin har også interesse innenfor CTF og elektronikk.

Michael Mobæk Thoresen
Dataingeniør

s325903@oslomet.no

Michael(21) er dataingeniørstudent ved OsloMet og jobber deltid som sikkerhetsanalytiker hos BDO Cybersecurity. Stillingen hans innebærer analyse av nettverkstrafikk og skadevare, samt hendelses respons. Michael har erfaring med Blue Team sikkerhet igjennom jobben hos BDO og litt erfaring med Red Team igjennom diverse CTF-konkurranser og aktiviteter som OverTheWire og HackTheBox.

Jakob Bogen Simonsen
Dataingeniør

s325908@oslomet.no

Jakob jobber som student-utvikler hos IBM og er studentassistent i faget programmering. Han har hovedsaklig jobbet med web applikasjoner, distribuerte system og sky løsninger. Siden hans 3. semester på dataingeniør studiet har han jobbet 70 prosent deltid og gjennomført prosjekter på alt fra maskinlæringsmodeller til verdikjede løsninger med blockchain. Sist sommer hadde Jakob sommer internship hos IBM.

Dokumenter