Industriell IoT og edge computing med Azure Cloud standardkomponenter

Oppgaven vår er i all hovedsak et research prosjekt der vi har satt opp, sikret, ytelsestestet og evaluert et system for industriell IoT basert på Azure standardkomponenter. Hovedformålet med prosjektet har vært å evaluere systemets ytelse med hensyn på ende-til-ende dataflyt, sikkerhet, og kostnad. Kongsberg Digital har ønsket at det rettes spesielt fokus mot å evaluere lagringsløsninger for tidsseriedata, med utgangspunkt i en sammenligning av dokument vs relasjonsdatabase.

Om gruppen

Fredrik Frostad
Dataingeniør

s325853@oslomet.no

Fredrik er dataingeniørstudent ved OsloMet og har tidligere arbeidet som prosjektleder og lydtekniker hos Bright Norway AS. Fra denne stillingen har Fredrik bred erfaring med prosjektering og gjennomføring av større prosjekter innen konserter, corporate-events og TV-produksjon. Fredrik har hatt sommerjobb som backend java utvikler hos Oslo Market Solutions, og jobber i dag deltid i samme bedrift. Fredrik starter som konsulent hos Solidsquare AS høsten 2020.

Ole-Martin Heggen
Dataingeniør

s325905@oslomet.no

Ole-Martin er dataingeniørstudent ved OsloMet og har tidligere utdanning som befal og dataelektroniker lærling i cyberforsvaret. Ole-Martin jobber i dag deltid hos Computas på avdeling for IT og analyse hvor han også har hatt sommerjobb. Stillingen hans innebærer systemadministrasjon, bruker supportering, Active Directory og Google Cloud Platform administrator. Han vil starte som konsulent i Sopra Steria høsten 2020. Ole-Martin har ellers en interesse innenfor CTF og DIY hjemme IoT.

Michael Mobæk Thoresen
Dataingeniør

s325903@oslomet.no

Michael er dataingeniørstudent ved OsloMet og jobber deltid som sikkerhetsanalytiker hos BDO. Michael har erfaring med Blue Team sikkerhet igjennom jobben hos BDO og noe erfaring med Red Team sikkerhet igjennom diverse CTF-konkurranser og aktiviteter som OverTheWire og HackTheBox. Michael planlegger etter fullført bachelorgrad å gå videre på en mastergrad innen informasjonssikkerhet på UiO.

Jakob Bogen Simonsen
Dataingeniør

s325908@oslomet.no

Jakob jobber som studentutvikler hos IBM og er studentassistent i faget programmering. Han har hovedsaklig jobbet med webapplikasjoner, distribuerte systemer og sky-løsninger. Siden 3. semester på dataingeniør studiet, har han jobbet 70 prosent deltid og gjennomført prosjekter på alt fra maskinlæringsmodeller til verdikjede-løsninger med blockchain. Sist sommer hadde Jakob summer internship hos IBM. Til høsten har Jakob søkt en mastergrad innen datateknologi ved NTNU.

Dokumenter